3,5% pentru o viață trăită sănătos, susținând practicarea unui sport care îți dezvoltă mintea și trupul și îți hrănește spiritul!

Orice contribuabil poate alege să direcţioneze anual 3,5% din impozitul pe venit către o entitate nonprofit. Procedura este enunţată în art. 90 din Legea nr. 571/2003. Această sumă nu reprezintă o sponsorizare sau o donație. Dacă nu redirecționezi 3,5% către o organizație non-guvernamentală, banii merg automat la bugetul de stat.

 

PASUL 1 – DESCARCĂ FORMULARUL 230 / 212

Formularul îți oferă opțiunea să direcționezi această sumă pentru 1 an (2022) sau pentru 2 ani (2022 & 2023).  În funcție de modul în care ai realizat veniturile și modalitatea de reținere a impozitului, descarcă una din variantele de mai jos.

  • Dacă ai realizat venituri din: salarii și asimilate salariilor; – pensii; – activități independente / activități agricole, impuse pe bază de normă de venit; – activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reține la sursă; – drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real; – cedarea folosinței bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit, completează Formularul 230, pe un an sau pe 2 ani.

Formular 230 impozit retinut la sursa_2022 1 an

Formular 230 impozit retinut la sursa 2022 & 2023 2 ani

  • Dacă ai realizat venituri individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/şi din străinătate şi care datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal, se completează Declarația 212!

Declarația 212 pentru anul 2022

PASUL 2 – COMPLETEAZĂ FORMULARUL

  • Formularul este pre-completat cu datele noastre.
  • Completează formularul cu datele tale – Secțiunea I (de preferat și cu date de contact pentru verificarea de către ANAF)  
  • Formularul poate fi completat atât olograf (printat și scris de mână) cât și tehno-redactat, folosind opțiunea din PDF, de la Tools – fill & sign.
  • Semnează formularul – semnătura trebuie să fie obligatoriu olograf (semnat de mână).

PASUL 3 – DEPUNE FORMULARUL până la 25 mai 2023

Depunerea formularului se poate face astfel:

  • Transmite-ne formularul și ne ocupăm noi de depunerea lui. Formularul trebuie să ajungă la noi în original (contactează-ne) sau scanat și transmis prin e-mail la adresa: anca.stanca@verticalspirit.ro.
  • Depune formularul la Administrația Financiară de domiciliu (vezi adresa aici).
  • Trimite-l prin poștă, cu confirmare de primire, la Administrația Financiară de care aparții.

Dacă ai nelămuriri, contactează-ne la adresa de e-mail: anca.stanca@verticalspirit.ro.